Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017

Οδοιπορικό Κρανιά, Άγιος Φανούριος, Βρύσες, Μακρής, Ρέμα στα Πουριά, Συρέπειτα, Μ’ζέρι και Κρανιώτικα Λιβάδια Νο 5

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες στο διαβάστε περισσότερα...

Οδοιπορικό στη Δέση στους πρόποδες του Βουτσικάκι Νο 17Δείτε περισσότερες φωτογραφίες στο διαβάστε περισσότερα...

Οδοιπορικό στη Δέση στους πρόποδες του Βουτσικάκι Νο 16Δείτε περισσότερες φωτογραφίες στο διαβάστε περισσότερα...

Οδοιπορικό στη Δέση στους πρόποδες του Βουτσικάκι Νο 15


Δείτε περισσότερες φωτογραφίες στο διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

Πανοραμική φωτογραφία Πετρίλου από το Χαλκιόπουλο


Οδοιπορικό Κρανιά, Άγιος Φανούριος, Βρύσες, Μακρής, Ρέμα στα Πουριά, Συρέπειτα, Μ’ζέρι και Κρανιώτικα Λιβάδια Νο 4Δείτε περισσότερες φωτογραφίες στο διαβάστε περισσότερα...

Οδοιπορικό στη Δέση στους πρόποδες του Βουτσικάκι Νο 14


Δείτε περισσότερες φωτογραφίες στο διαβάστε περισσότερα...

Οδοιπορικό Κρανιά, Άγιος Φανούριος, Βρύσες, Μακρής, Ρέμα στα Πουριά, Συρέπειτα, Μ’ζέρι και Κρανιώτικα Λιβάδια Νο 3

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες στο διαβάστε περισσότερα...

Οδοιπορικό στη Δέση στους πρόποδες του Βουτσικάκι Νο 13 

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες στο διαβάστε περισσότερα...